Làm việc có trách nhiệm, uy tín, ân cần,kỹ lưỡng

Trong nhiều năm hành nghề, các khách hàng đều đánh giá cao khả năng nổi bật của chúng tôi: Kiểm tra kỹ lưỡng  cẩn thận, thẩm định chính xác, giải thích thấu đáo rõ ràng.

Với nền tảng kiến thức giàu kinh nghiệm của hơn 17 năm làm việc trong lãnh vực nhà (thuyết minh, đấu thầu các dự án kiến trúc xây dựng, quản lý dự án), chúng tôi sẽ trình bày các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng ngôn từ giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ… giúp khách hàng nắm rõ tình trạng căn nhà của mình.

Inspection with care, thoroughness and integrity.

Our thorough inspections will provide you with a better understanding about the state of your properties.

We stand behind our assessment so that you can have peace of mind knowing that everything is up to regulated standards.

Your property will be inspected with care as we will point out any potential issues in easy to understand descriptions using detailed diagrams and pictures.

CALL 647-308-8686

TESTIMONIALS

Call Now ButtonTAP TO CALL US